blog

Шагналын тодорхойлолт ирүүлэх тухай

МАМБХолбооны бүх гишүүдийн хурал 12-р сарын 06-ны өдөр болох бөгөөд уг өдөр холбооны гишүүдээс, гишүүн байгууллагаас Шилдэг баяжуулагч, Хүндэт баяжуулагч, Тэргүүний баяжуулагч гэсэн шагналуудад шагналын тодорхойлолтыг хүлээн авч байна. Шагналын тодорхойлолт ирүүлэх гишүүнд тавигдах шаардлагыг холбооны дүрмын 6-р бүлгээс энд дарж харна уу. Шагналын тодорхойлолтод дараах материалуудыг бүрдүүлэх бөгөөд шагналд тодорхойлуулж буй хүн нь холбооны идэвхтэй гишүүн байхыг анхаарна уу. Үүнд: 

  1. Анкет /зургийн хамт/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт
  3. Ажил бүтээлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэйл болон холбогдох утсаар авна уу.

Баярлалаа.