blog

Ээлжит удирдах зөвлөлийн хурал

МАМБХолбооны ээлжит Удирдах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр холбооны оффис /Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, 423 тоот/-т 17:00 цагаас эхэлнэ. Тус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

  1. Холбооны ёс зүйн хороонд нэр дэвшсэн гишүүдийн мэдээлэлтэй танилцаж, гишүүдийг томилох
  2. Сургалт зохион байгуулах тухай саналыг хэлэлцүүлэх 
  3. 2019 оны бүх гишүүдийн хурлын хөтөлбөрийг хэлэлцэж, батлах
  4. Бусад

Холбооны гишүүдээс хуралд оролцож, мэдээлэл авахыг хүсвэл 90770210 утсаар холбогдож урьдчилан мэдэгдэнэ үү.