blog

Сэтгүүлд нийтлэл хүлээн авах тухай

МАМБХолбооны гишүүн байгууллага болох Tangshan Shenzhou Manufacturing компаниас ирэх 10-р сард хэвлэгдэх сэтгүүлд дараах чиглэлийн хүрээнд нийтлүлэүүдийг хүлээн авч байгаа бөгөөд судлаач, инженерүүдийг нийтлэл ирүүлэхийг уриалж байна.

Нийтлэлийн агуулга:

  1. Нүүрсний хуурай ялгалтын технологийн онолын судалгаа
  2. Нүүрсний хуурай ялгалтын шинэлэг технологи, шинэ тоног төхөөрөмжийн хөгжил, тэдгээрийн хэрэглээ
  3. Нүүрсний хуурай ялгах технологийн практикт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдэх арга зам
  4. Хуурай ялгах төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, тэдгээрийн загварчлал
  5. Нүүрсийг хуурай аргаар ялгах технологийг үнэлэх системчилсэн судалгаа гэх мэт нүүрсний хуурай баяжуулалттай холбоотой эрдэм шинжилгээний нийтлэлүүдээ та бүхэн [email protected] мэйл хаягаар ирүүлнэ үү.