blog

Баяжуулагч сэтгүүлд нийтлэл хүлээн авч байна

Монголын ашигт малтмал баяжуулагчдын холбоо нь 1998 онд Эрдэнэт хотноо байгуулагдаж, өнөөг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. 2018 оноос тус холбооны залуу гишүүдийн санал санаачлагыг дэмжин холбооны 20 жилийн ойн хүрээнд шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн “Баяжуулагч” сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байна.

Тус сэтгүүл нь хагас жил тутамд нэг дугаар хэвлэгдэж байхаар удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн ба хэвлэлийн бүртгэлийн дугаар авсан болно.

Хавсралтаар сэтгүүлд нийтлэл хүлээн авах удирдамжийг хавсаргав.

Файлууд
Сэтгүүлд_нийтлэл_хүлээн_авах_удирдамж.pdf